Daru labu dabai ir Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīga iniciatīva, kurā aicinām iesaistīties arī tevi kā brīvprātīgo kopīgu labo darbu veikšanai.
Labie darbi dabai talku veidā notiek īpaši aizsargājamajās dabas teritorijā, tostarp, nacionālajos parkos. Tie piemēroti no 10 līdz pat 100 cilvēku lieliem kolektīviem, piemēram,
  • darba kolektīviem,
  • interešu pulciņu dalībniekiem,
  • skolēnu un studentu grupām,
  • ģimenēm u.c.
Organizējam gan atvērtās talkas ikvienam individuālajam interesentam, gan arī slēgtās talkas konkrētam kolektīvam.

Kopīgi talkojot, iespējams ne tikai palīdzēt Latvijas dabā saglabāt tās unikālās vērtības un ainavas, bet arī
  • īstenot kolektīva saliedēšanas pasākumu;
  • mācīties par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām;
  • praktizēties dažādu biotopu ieteicamajos apsaimniekošanas darbos;
  • apceļot un izzināt Latviju.
Darbu plānošanu, ierādīšanu un vadīšanu nodrošina pieredzējuši dabas aizsardzības jomas darbinieki, kas brīvprātīgajiem talkotājiem arī stāsta par veikto darbu nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un par konkrētajā apvidū atrodamajām dabas vērtībām. Tādējādi praktiskā darbošanās ir apvienota ar noderīgu zināšanu ieguvi par augu un dzīvnieku sugām, biotopiem, tajos veicamajiem darbiem un Latvijas dabu kopumā.

Daru labu dabai. Daru dabai labu. Labu daru dabai.

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Dižkoku atēnošana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV
 
 
 
 
 IX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invazīvo sugu apkarošana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bet iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .