2018. gada darbi

Īss kopsavilkums par paveikto.

Slīteres Nacionālajā parkā tika kopts kaļķains zāļu purvs, nopļaujot un izvācot niedres no purva. Šajā karstajā laikā mums līdzēja kolēģi no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes.

Dabas liegumā “Ances purvi un meži” notika Irbē un Stendē iekritušo koku un to daļu izvākšana, atbrīvojot brīvu ūdens plūsmu.

Vai Tu esi kādreiz piedalījies siena talkā - grābis sienu vai pat bijis atbildīgs par pareizu siena zārda salikšanu? Šodien pļavu apsaimniekošana, izmantojot šo tradicionālo pieeju, ir retums. 26. jūnijā brīvprātīgie no Pasaules Dabas Fonda un jaunie reindžeri no Ķemeru Nacionālā parka savāca nopļauto zāli, tā lai dabīgie procesi pļavā var turpināties.

Galerija >>>

Kompānijas Pernod Ricard Baltijas komanda piedalījās talkā Līgatnes Dabas takās lai sakoptu mežu ap jauno pūču māju, lai varētu tur uztaisīt taciņu, pa kuru cilvēki varēs iet un apskatīt pūces kad tās tiks pārvietotas uz jauno māju.

Galerija >>>

18 BTA darbinieki palīdzēja sakopt parkveida pļavu Turaidas tuvumā. Pļavā bija jau nozāģēti koki, un talkotājiem bija jāsavāc palikušie zari un koki, jo pļavā tiks laistas aitas ganībās, lai uzturētu šo pļavu. Talkas gaitā arī tika izveidota dzirdināmā sile. To novietoja pie strauta, ko attīrīs un novirzīs uz sili, tā lai aitām būtu pieejams dzerams ūdens.

Galerija >>>

SAF Tehnika komanda Kubeseles takā Krimuldā iztīrīja upi no aizsprostiem un koku sanesumiem, izveidoja atpūtas zonas un iztīrīja teritoriju gar taku.

Galerija >>>

Iesaistoties Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - Pārvaldes) iniciatīvā “Talkojam dabai”, trešdien, 24. janvārī, uzņēmuma “Lattelecom” pārstāvji kopā ar Pārvaldes darbiniekiem sakopa Kaņiera pilskalna apkārtni, novācot lieko koku un krūmu apaugumu.

Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bet iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .