DARĀMAIS >> KO DARĪT? >>

Niedru pļaušana un novākšana

Niedru pļaušana un izvākšana mazina ezeru un citu ūdenstilpju aizaugšanu, palīdz uzturēt tajās zivīm nepieciešamo skābekļa apjomu, mazina ūdenstilpju aizsērēšanu. Pārāk lielas vienlaidus niedrāju platības ir nelabvēlīgas arī ūdens putnu dzīvei.

Atsevišķām darbības vietām aprakstos minētājām koordinātēm var būt informatīvs raksturs ar norādi uz reģionu. Par precīzo talkas vietu var uzzināt, sazinoties ar konkrētās darbības vietas koordinatoru. Kontaktinformācija aprakstā.