DARĀMAIS >> KO DARĪT? >>

Niedru pļaušana un novākšana

Niedru pļaušana un izvākšana mazina ezeru un citu ūdenstilpju aizaugšanu, palīdz uzturēt tajās zivīm nepieciešamo skābekļa apjomu, mazina ūdenstilpju aizsērēšanu. Pārāk lielas vienlaidus niedrāju platības ir nelabvēlīgas arī ūdens putnu dzīvei.

Atsevišķām darbības vietām aprakstos minētājām koordinātēm var būt informatīvs raksturs ar norādi uz reģionu. Par precīzo talkas vietu var uzzināt, sazinoties ar konkrētās darbības vietas koordinatoru. Kontaktinformācija aprakstā.

Vieta Plašāks apraksts Pieteikšanās
Vidzeme. DL "Randu pļavas", Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. DL "Sedas purvs", Jērcēnu pag., Strenču nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>

Pieteikšanās

Jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati un informācija tiks izmantota tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs konkrēto informāciju sniedzāt. Informācijai var piekļūt tikai darbinieki, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai to apstrādātu. Šīm personām ir saistošas konfidencialitātes prasības.