DARĀMAIS >> KO DARĪT? >>

Pļavu pļaušana, siena novākšana

Kopš Latvijā krasi samazinājies mājlopu skaits, pļavas strauji aizaug ar krūmiem un kokiem, tāpat strauji izplatās arī invazīvās augu sugas. Tikai noganīšanas atjaunošana vai regulāra pļaušana var palīdzēt saglabāt retās un aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas, kas par savu mājvietu izvēlējušās dažādu tipu pļavas. Sienu nepieciešams aizvākt, lai zālājs nebagātinātos ar liekām barības vielām.

Atsevišķām darbības vietām aprakstos minētājām koordinātēm var būt informatīvs raksturs ar norādi uz reģionu. Par precīzo talkas vietu var uzzināt, sazinoties ar konkrētās darbības vietas koordinatoru. Kontaktinformācija aprakstā.