6. jūnijā, norisinājās talka pie Turaidas, kopā ar 18 BTA darbiniekiem, lai palīdzētu sakopt parkveida pļavu Turaidas tuvumā. Pļavā bija jau nozāģēti koki, un talkotājiem bija jāsavāc palikušie zari un koki, jo pļavā tiks laistas aitas ganībās, lai uzturētu šo pļavu. Talkas gaitā arī tika izveidota dzirdināmā sile. To novietoja pie strauta, ko attīrīs un novirzīs uz sili, tā lai aitām būtu pieejams dzerams ūdens.