Vai Tu esi kādreiz piedalījies siena talkā - grābis sienu vai pat bijis atbildīgs par pareizu siena zārda salikšanu? Šodien pļavu apsaimniekošana, izmantojot šo tradicionālo pieeju, ir retums. 26. jūnijā brīvprātīgie no Pasaules Dabas Fonda un jaunie reindžeri no Ķemeru Nacionālā parka savāca nopļauto zāli, tā lai dabīgie procesi pļavā var turpināties.