Apdrošināšanas kompānijas “BTA”, Dabas aizsardzības pārvaldes,  Latvijas valsts meži, Daugavpils Universitātes, Zilupes novada pašvaldības un Pasaules Dabas fonda darbinieki veica darbus, lai radītu labvēlīgus apstākļus retā dienas taureņa - esparsetu zilenīša - populācijas palielināšanai. Sugai piemērotajā biotopā, kur aug īpaši aizsargājamais augs - smiltāju esparsete, kas ir arī šī tauriņa barības augs, novērota aizaugšana un augam nepiemērotu augšanas apstākļu veidošanās. Kopīgiem spēkiem no krūmu apauguma  atbrīvoti četri aizsargājamai augu sugai piemēroti klaji  laukumi.