Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki turpināja attīrīt dabas parka “Pape” teritoriju no padomju laika piesārņojuma - pamestajām riepām bijušajā armijas poligonā. Papildu pirmajā talkā izvāktajām ap 800 riepām, vēl vairāki simti no niedrāja, meža un citām vietām Papes ezera krastā izvākti šodien.