Kopīgiem spēkiem izdevies paveikt lielu darbu, lai Lielā Ķemeru tīreļa apkārtnes mežā un pļavā atkal varētu augt Latvijas dabai raksturīgās sugas brīvi no invazīvās krokainās rozes un spirejas.