06.11.2018. Kadiķu audzes atēnošana Gaiļu kalnā

“Daru labu dabai" padarīto darbu krātuvē vēl viens darbs klāt. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 6.novembrī rīkoja talku kadiķu audžu atēnošanai dabas liegumā "Gaiļu kalns", kas atrodas Rēzeknes novada Lendžu pagasta teritorijā. Talkā piedalījās Pārvaldes, Valsts Meža dienesta darbinieki, eksperti un zemes īpašnieks.

Dabas liegums "Gaiļu kalns" izveidots, lai aizsargātu vairākas lielas un īpatnējas Zviedrijas kadiķa audzes, kas ir arī ES Biotopu direktīvas biotops - kadiķu audze zālājos un virsājos.

Ap kadiķiem ir izveidojusies kokaudze, kas rada noēnojumu un konkurenci pēc barības vielām un gaismas. Kopīgiem spēkiem  atēnoti kadiķi, izzāģējot koku un krūmu apaugumu meža zemē. No krūmiem atbrīvots zālājs teritorijas dienviddaļā, lai saglabātu esošo platību.   Ņemot vērā kadiķu augsto jutību pret straujām augšanas apstākļu izmaiņām ( noēnojuma un apgaismojuma sabalansēšana), apauguma samazināšana  ir jāveic pakāpeniski, izcērtot atsevišķus kokus un krūmus, veidojot nelielus atvērumus vairākos parauglaukumos.

Atsevišķu koku izņemšana un krūmu izciršana  ir viens no nepieciešamajiem pasākumiem kadiķu audzes kvalitātes uzlabošanai dabas liegumā "Gaiļu kalns". Darbi veikti atbilstoši Atzinumam par biotopu stāvokli, piedaloties ekspertiem un rūpīgi izvērtējot katrā parauglaukumā veicamo darbu.