22.05.2019.

Parkveida pļavu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā

Atzīmējot bioloģiskās daudzveidības dienu, Pasaules dabas fonds kopā ar uzņēmumu BTA un Dabas aizsardzības pārvaldi strādāja Gaujas nacionālajā parkā, piedaloties parkveida pļavu atjaunošanas darbos. Pasākuma dalībnieki vāca krūmu un zaru apaugumus parkveida pļavā un tīrīja Vējupīti no tajā sakritušajiem kokiem.