29.07.2019. Siena un krūmu novākšana pļavās Ķemeru Nacionālajā parkā

Dabas aizsardzības pārvalde, Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri un Pasaules Dabas Fonda brīvrātīgie jaunieši Zemes pārtēriņa dienu pavadīja dabas daudzveidības uzlabošanas darbos Ķemeru Nacionālajā parkā. Darbi sākās sausieņu zālājā, kas robežojas ar palieņu zālāju. Tur tika vākts siens un zari grupēti kaudzēs dedzināšanai rudenī. Pasākuma ietvaros citviet iepazinām Igaunijas rūgtlapi, kas ir sastopama tikai 2 vietās Latvijā un ir ierakstīta Sarkanajā grāmatā. Tika veikta kādreizējās pļavas atbrīvošana no zariem, veicinot šī auga izplatību.