03.10.2019. Niedru novākšana Rakšu purvā Gaujas Nacionālajā parkā

Pasaules dabas fonds kopā ar uzņēmumu BTA un Dabas aizsardzības pārvaldi strādāja Gaujas Nacionālajā parkā, piedaloties Latvijā reta purva biotopa kopšanas darbos. Rakšu purvs pēc ES klasifikācijas atbilst - Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. Šim purviņam ir raksturīgi neizteikti avotiņi gar dienvidu malu un strauts gar ziemeļu malu, kurā tiek savākts ūdens. Diemžēl, purvs pakāpeniski aizaug. Notiek ekspansīvo augu sugu izlpatība, galvenokārt parastās niedres Phragmites australis. Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki veica pļaušanas darbus, bet brīvprātīgie pasākuma dalībnieki tās novāca apmēram 0,64h platībā.  Šogad šis bija trešais bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas pasākums dabā kopā ar uzņēmumu BTA.