12.10.2019. Apauguma novākšana pļavā pie Zvārtes ieža

Gaujas Nacionālajā parkā palieņu pļavās pie Zvārtes ieža notika apauguma novākšana. Pasaules dabas fonds, Dabas aizsardzības pārvalde un brīvprātīgie turpināja vasarā iesāktos darbus un atbrīvoja pļavu no krūmiem, lai saglabātu šīs dzīvotnes raksturīgo dabas daudzveidību. Pasākuma dalībnieki laipni tika uzņemti Zvārtes ieža informācijas namiņā, kur kūrās kamīns un pēc darba organizatori visus cienājā ar siltu dārzeņu zupu.