08.11.2019. Krokainās rozes apkarošana Ķemeru Nacionālajā parkā

Latvijas Jūras administrācijas darbinieki pilnveidoja zināšanas Pasaules Dabas Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā vides izglītības seminārā ”Piejūras vides saglabāšanas iespējas”, kura ietvaros tika veikti arī dabas daudzveidības saglabāšanas darbi, lai atbrīvotu Ķemeru Nacionālā parka Jaunķemeru pludmali no invazīvas sugas - krokainās rozes.
 
Mūsu galvenais uzdevums bija izravēt no kāpām invazīvo krokaino rozi, kura dabiski ir izplatīta Austrumāzijā, lai atbrīvotu vietu jutīgākām piekrastes augu sugām, piemēram, smiltāju neļķei vai tumšsarkanajai dzeguzenei, kuras šobrīd jūtas apdraudētas pat šeit – īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Krokainā roze Latvijas kāpās kādreiz tika stādīta ar nodomu, lai ierobežotu jūras apmeklētāju pārvietošanos pa kāpām, vasarā ar krāšņiem ziediem priecētu apmeklētāju acis un pasargātu kāpas no krasta erozijas. Taču tikai nesen esam sapratuši, ka krokainā roze Latvijas dabā nav iederīga un nomāc vietējos augus.
 
Dabas daudzveidības saglabāšanas darbu dalībnieki pasākumu novērtēja atzinīgi un izteica vēlmi arī turpmāk iesaistīties dabas saglabāšanas darbos kopā ar ģimenes locekļiem.