14.11.2019. Dižkoku atbrīvošana Ciblas novada Eversmuižā

Jau vairāk kā 10 gadus Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki Patriotu nedēļā gatavo dāvanu Latvijai – kādu sakoptu dižkoku.  Šogad izvēle krita uz Ciblas novada Eversmuižu. Te pils tuvumā aug dižena vīksna (4,15m), dūšīga parastā apse (3,70m), kā arī vairāki resni ozoli – veci, bioloģiski vērtīgi koki un potenciāli dižkoki. Turpat atrodamas arī  divas Kapu kalna dižpriedes (2,65m un 2.59m),  bet tām  augšanas apstākļi labi. Savukārt  dižvīksnas un dižapses vainaga projekcijā  saauguši krūmi un koku atvases. Teju 30 talcinieku- Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs un vietējie iedzīvotāji  darbojās Ilžas upītes krastā, lai atēnotu šos kokus.