05.12.2019. Igaunijas rūgtlapes glābšanas misija

Pasaules Dabas Fonds un Rīnūžu vidusskolas 10. klases kolēni kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi Ķemeru Nacionālajā parkā strādāja izzūdošās sugas - Igaunijas rūgtlape - labā. Retās puķes saglabāšai tika turpināti vasarā iesāktie darbi, abrīvojot purvaino pļavu no apauguma - tika vākti iepriekš nocirstie krūmi, krauti kaudzēs un dedzināti. Dabas daudzveidības saglabāšanas darbi tika paveikti iecerētā apjomā un noslēgumā jaunieši un pārējie talcinieki tika cienāti ar siltu zupu.