2018.  |  2019.  |  2020.  |  2022.  |  2023. 

22.05.2020. Kāpu stirprināšanas darbi Gausajā jūdzē Ķemeru Nacionālajā parkā

Starptautiskajā Bioloģiskās daudzveidības dienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Ķemeru Nacionālo parku Pasaules Dabas Fonds veidoja zaru pinumus kāpu zemsedzes pasargāšanai no cilvēku ietekmes. Izveidoto zaru pinumu mērķis ir novirzīt cilvēku plūsmu, lai netiktu izbradātas kāpas vietā, kur ir izeja pie jūras. Ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, tika izveidota vairāk nekā 80 metrus aizsargsētas.
Pēc darbu veikšanas pasākuma dalībnieki lasīja cilvēku atstātos atkritumus.