Dabas aizsardzības pārvalde

 

Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Latvija
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts:
[email protected]
Tīmekļa vietne: www.daba.gov.lv

Sociālie tīkli:

facebook.com/dabasparvalde
twitter.com/dabaDAP

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 90009099027 TRELLV22
Valsts kase Konta Nr. LV75TREL2210650029000
Ziedojumu konta Nr. LV75TREL721078D000000

Pasaules Dabas Fonds


Adrese: Elizabetes iela 8-4 Rīga, LV-1010 Latvija
Tālrunis: +371 67505640
E-pasts:
[email protected]
Tīmekļa vietne: lv-pdf.panda.org/

Sociālie tīkli:

facebook.com/PasaulesDabasFonds
twitter.com/DabasFonds
instagram.com/pasaulesdabasfonds/

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008067839
Banka: AS SEB Banka, kods UNLALV2X
Konta Nr. LV83UNLA0050002304077