Latvijas dabā atrodamo vērtību saglabāšana prasa rūpes. Cilvēkiem, kuri mīl dabu un patīk atrasties brīvā dabā, Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgā iniciatīva DARU LABU DABAI ir lieliska izdevība kā brīvprātīgajiem darīt labus darbus dabai, satikt jaunus cilvēkus un apgūt jaunas prasmes!

Noskaidro vairāk par darāmā iespējām >>>

DARU LABU DABAI darbībā
.....................................................................
1. marts 2020.
Colgate Smile for Good
.....................................................................
21. februāris 2020.
Spīdīgais praulgrauzis. Foto: Uģis Piterāns
.....................................................................
13. februāris 2020.
Iniciatīva Daru labu dabai
.....................................................................

Citi jaunumi >>>

AKTUĀLI

Dabiskas pļavas atjaunošana Vecdaugavā

LAIKS: 14. Augusts, plkst. 11:00-13:00
VIETA: Dabas liegums "Vecdaugava". Pulcēšanās vieta: Laivinieku iela 11A, Rīga


Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas Fonds aicina piedalīties iniciatīvas #DaruLabuDabai īpašā, dabiskas pļavas atjaunošanas pasākumā.

Dabas lieguma “Vecdaugava” teritorijā ekspertu vadībā pļava tiks atbrīvota no nopļautās zāles un krūmiem, lai šeit vēl kuplākā skaitā varētu atgriezties un vairoties retie un īpaši aizsargājamie augi.

Latvijā dabiskās pļavas un ganības ir viena no apdraudētākajām biotopu grupām, kuras platība pēdējo gadu laikā strauji samazinājusies. Pļavai aizaugot, invazīvās sugas strauji nomāc vietējos augus un kaitē pilnvērtīgai kukaiņu dzīvei un augu sugu attīstībai. Rezultātā izzūd īpaši aizsargājamie augi, piemēram, retā Jūrmalas armērija.

  • Pieteikšanās dalībai pasākumā atvērta līdz 13. augustam, aizpildot anketu: https://forms.gle/8awWXf4AqQmMpDY69
  • Darba cimdi un grābekļi darba veikšanai tiks nodrošināti.
  • Darba apstākļi: pārsvarā sauss, bet var būt vietas, kur būtu jābrien pa slapjumu, gumijas zābaki vēlami, bet nav obligāti.

Pēc darba, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, organizatori dalībniekus cienās ar garšīgu zupu.

Latvijā ir daudz cilvēku, kas saredz veselīgas vides vērtību un ar savu ikdienas praksi cenšas sadzīvot ar dabu, pēc iespējas mazāk iejaucoties tās dabiskajos pocesos.

Šogad īpaši esam sajutuši lauku īpašuma vai piemājas dārza vērtību. Daba bija un ir mūsu patvērums, bieži psiholoģisks atbalsts. Vai esi neliels zemes īpašnieks, vai vari lepoties ar desmitiem vai simtiem hektāru, ir svarīgi apzināties, ka cilvēku darbošanās nenovēršami rada sekas dabā. Zinot, cik cilvēkiem daba ir svarīga, pieredzē izjūtot, ka cilvēks nespēj dzīvot tikai telpās, ir eksistenciāli svarīgi atcerēties 2020. gada pavasarī piedzīvoto. Mums jāsaimnieko tā, lai pēc iespējas mazāk iejauktos veselīgajos dabas procesos, lai daba vēl ilgi varētu būt cilvēku dzīves drošais pamats.

Iniciatīvas #DaruLabuDabai ietvaros Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvalde un BTA Latvija atbalstu ir sagatavojuši 10 pieredzes stāstus zaļākam īpašumam. Īso video sērijas ļaus ikvienam no mums paciemoties pie cilvēkiem, kuri ikdienā pamana un ciena dabas vērtības. Pirmais video jau drīz.

Izsakām īpašu pateicību visiem projekta dalībniekiem!

Īsie ieteikumi zemes īpašniekiem "10 PADOMI ZAĻĀKAM ĪPAŠUMAM"

Īsie ieteikumi zemes īpašniekiem
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .