SAF Tehnika Gaujas Nacionālajā parkā

SAF Tehnika komanda Kubeseles takā Krimuldā iztīrīja upi no aizsprostiem un koku sanesumiem, izveidoja atpūtas zonas un iztīrīja teritoriju gar taku.

Foto no SAF Tehnika arhīva
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .