Vēl viens kopīgais veikums upju biotopu kopšanā ir Jašas upes tīrīšanas talka, kas norisinājās Preiļu novada Pelēču pagastā 23. augustā. Talkas laikā no upē sakritušiem kokiem un sanesumiem atbrīvots Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops - upju straujteces un dabiski upju posmi - 650 m garā posmā.

Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .