Apdrošināšanas kompānijas “BTA”, Dabas aizsardzības pārvaldes,  Latvijas valsts meži, Daugavpils Universitātes, Zilupes novada pašvaldības un Pasaules Dabas fonda darbinieki veica darbus, lai radītu labvēlīgus apstākļus retā dienas taureņa - esparsetu zilenīša - populācijas palielināšanai. Sugai piemērotajā biotopā, kur aug īpaši aizsargājamais augs - smiltāju esparsete, kas ir arī šī tauriņa barības augs, novērota aizaugšana un augam nepiemērotu augšanas apstākļu veidošanās. Kopīgiem spēkiem no krūmu apauguma  atbrīvoti četri aizsargājamai augu sugai piemēroti klaji  laukumi.
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .