Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki turpināja attīrīt dabas parka “Pape” teritoriju no padomju laika piesārņojuma - pamestajām riepām bijušajā armijas poligonā. Papildu pirmajā talkā izvāktajām ap 800 riepām, vēl vairāki simti no niedrāja, meža un citām vietām Papes ezera krastā izvākti šodien.
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .