Kopīgiem spēkiem izdevies paveikt lielu darbu, lai Lielā Ķemeru tīreļa apkārtnes mežā un pļavā atkal varētu augt Latvijas dabai raksturīgās sugas brīvi no invazīvās krokainās rozes un spirejas.

Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .