15.06.2019. Zvārtes ieža sakopšana un labiekārtošana.

Pasaules dabas fonds kopā ar uzņēmumu Coca-Cola un Dabas aizsardzības pārvaldi strādāja Gaujas nacionālajā parkā, piedaloties Zvārtes ieža sakārtošanas un labiekārtošanas darbos. Pasākuma dalībnieki izcirta krūmu un zaru apaugumus palieņu pļavā, novāca sienu, atjaunoja bērnu laukumiņu, kā arī izzināja pļavas augus izzinošā aktivitātē.

Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .