16.10.2019. Apauguma novākšana pārejas purvā Ildzenieku ezera krastā

Dabas parkā “Laukezers” Ildzenieku ezera DR krastā notika atjaunošanas darbi Latvijai retajā purvu biotopā “Pārejas purvi un slīkšņas”.  Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, zemes īpašnieks, Krustpils novada pašvaldības pārstāvji un Daugavpils Universitātes studenti purvu ekspertes vadībā 0,8 ha platībā izpļāva, izcirta un izvāca niedres, sīkas priedītes un krūmus. Pārejas purvi un slīkšņas Latvijā aizņem vien ~8500 ha. Purvs dabas parkā ‘Laukezers” ir unikāls ar to, ka veidojas ezera palienē. Diemžēl tas aizaug ar niedrēm, krūmiem un parasto priedi.
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .