20.11.2019. Mākoņkalna ainavas atvēršana

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta iedzīvotājiem atbrīvoja no krūmiem un atvasēm Mākoņkalna augšējo daļu, atverot skatam ainavu ar Rāznas ezeru un Andrupenes mežu masīvu.
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .