05.12.2019. Igaunijas rūgtlapes glābšanas misija

Pasaules Dabas Fonds un Rīnūžu vidusskolas 10. klases kolēni kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi Ķemeru Nacionālajā parkā strādāja izzūdošās sugas - Igaunijas rūgtlape - labā. Retās puķes saglabāšai tika turpināti vasarā iesāktie darbi, abrīvojot purvaino pļavu no apauguma - tika vākti iepriekš nocirstie krūmi, krauti kaudzēs un dedzināti. Dabas daudzveidības saglabāšanas darbi tika paveikti iecerētā apjomā un noslēgumā jaunieši un pārējie talcinieki tika cienāti ar siltu zupu.

Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .