DARĀMAIS >> KO DARĪT? >>

Ūdensteču atbrīvošana, straujteču veidošana

Samazinoties ūpju caurplūdei, pasliktinās ūdeņu bioloģiskā kvalitāte, samazinās ūdens augu un ūdens dzīvnieku daudzveidība tajās. Iemesli tam var būt dažādi – gan bebru darbības ietekme, gan dažādu dabas procesu rezultātā upēs sakritušie koki, tāpat arī upju aizaugšana, palielinoties organisko vielu daudzumam. Lai atjaunotu upes plūdumu, sakritušie koki ir jāizvāc, bet biezi saaugušie ūdensaugi jāiznīcina. Skābekļa daudzumu upēs iespējams palielināt arī atsevišķos posmos, ievietojot akmeņus, tā veidojot straujteces.

Atsevišķām darbības vietām aprakstos minētājām koordinātēm var būt informatīvs raksturs ar norādi uz reģionu. Par precīzo talkas vietu var uzzināt, sazinoties ar konkrētās darbības vietas koordinatoru. Kontaktinformācija aprakstā.

Vieta Plašāks apraksts Pieteikšanās
Latgale. DL “Jaša”, Aizkalnes pag., Preiļu nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Latgale. Dabas piemineklis “Stiglavas atsegumi”, Šķilbēnu pag., Viļakas nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Latgale. Rāznas NP, Narūtas upe, Ezernieku pag., Dagdas nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. DL "Rauza", Rauzas upe, Launkalnes pag., Smiltenes nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. DL "Rauza", Vecpalsas upe, Palsmanes pag., Smiltenes nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. DL "Šepka", Šepkas upe, Palsmanes pag., Smiltenes nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, Kurliņupe, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. DP "Salacas ieleja", Noriņa, Ainažu pag., Salacgrīvas nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. Gaujas NP, Amatas ģeotaka, Drabešu pag., Amatas nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Vidzeme. Gaujas NP, Lielais akmens, Krimuldas baznīca, Krimuldas pag., Krimuldas nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>
Zemgale. Ķemeru NP, Slocene no Valguma ezera līdz Jāņakrogam, Smāredes pag., Engures nov. Lejupielādēt >>>
Pieteikuma forma >>>

Pieteikšanās

Jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati un informācija tiks izmantota tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs konkrēto informāciju sniedzāt. Informācijai var piekļūt tikai darbinieki, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai to apstrādātu. Šīm personām ir saistošas konfidencialitātes prasības.