2018.   |  2019.   |  2020.   |  2022.   |  2023.

21.09.2022. Narūtas straujteču atbrīvošana

Fiziski smagā, bet skaistā talkā atbrīvots vairāk nekā puskilometru garš Narūtas posms no upes gultnē sakritušajiem kokiem, sanesumiem un diviem bebru dambjiem. ES nozīmes biotopa kvalitāte Narūtas upē bija vērtējama kā vidēja tieši koku sagāzuma dēļ. Paveikto darbu rezultātā straujteces posmā uzlabosies biotopa kvalitāte un dzīves vide biezajai perlamutrenei, upes micīšgliemezim un sārtaļģei u.c. sugām. Atjaunotais upes plūdums bagātinās ūdeni ar skābekli, kas savukārt palielinās upes pašattīrīšanās spēju.

Paldies visiem talkas dalībniekiem un iesaistītajiem. Īpaši novērtējam Zemessardzes 35. kājnieku bataljona vīru atbalstu Narūtas upes tīrīšanas talkās.