2018.   |  2019.   |  2020.   |  2022.   |  2023.

16.09.2022. Stiglovas straujteču talka

Stiglovas upē ir Eiropas savienības nozīmes īpaši aizsargājams biotops "Upju straujteces un dabiski upju posmi". Astoņpadsmit talkas dalībnieki atbrīvoja 200 m garu upes posmu dabas pieminekļa “Stiglovas atsegumi” robežās un 500 m garu upes posmu ārpus dabas pieminekļa robežām. Upē esošie koki sazāģēti un sakrauti virs palu līnijas, lai atbrīvotu upes dabisko tecējumu. Talkas laikā novākti arī trīs nokritušie koki, kas aizsedza skatu uz atsegumiem.

Stiglovas upes krastos redzamo smilšakmens atsegumi veidojušies pirms aptuveni 375 miljoniem gadu. Šeit jūras straumju ietekmē veidojās slīpslāņoti baltie un brūni sārtie devona smilšakmeņi. Ledus kušanas ūdeņu formētā senlejā ar ievērojamu gravu un stāvām nogāzēm savu vietu atrada Stiglovas upītes ieleja. Šī ir viena no retajām vietām pašā Latvijas austrumu daļā, kur atsedzas Ogres svītas ieži.