2018.   |  2019.   |  2020.   |  2022.   |  2023.

15.11.2022. Dižkoku atēnošana Rāznas Nacionālajā parkā

Sagaidot valsts svētkus, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionā administrācija (DAP LRA) tradicionāli rīko dižkoku sakopšanas talku. Šogad tika sakopti dižkoki Rāznas Nacionālajā parkā Krāslavas novada Andzeļu pagasta Arestovā.
Talkas laikā tika atēnoti dižoši, izzāģējot blakus esošos krūmus. Tāpat tika attīrīts netālu esošais Domorišku dižakmens un uzlikta IADT zīme (ozollapa). Talkas dalībnieks ķērpju eksperts Rolands Moisejevs konstatēja divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas - Sclerophora pallida (bālā sklerofora), un Pleurosticta acetabulum (kausveida pleirostikta). Uz oša mizas un oša zara tika atrasta Latvijā iepriekš nereģistrēta ķērpja suga – Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal.
Iniciatīvas “Daru labu dabai” talkā piedalījās DAP LRA un Daugavpils Universitātes darbinieki un zemes īpašnieki no uņēmuma “SCA Latvijas meži”.