2018.  |  2019.  |  2020.  |  2022.  |  2023. 

ikona - labiekartosana

19.07.2023. Smilšu krupju dzīvotnes uzlabošana Karateros

Latvijas Dabas fonda Starptautiskā Jauniešu foruma dalībnieki dabas liegumā “Karateri” uzlaboja smilšu krupju dzīvotnes, izvācot niedres un jauno baltakšņu dzinumus. Foto Gintārs Rubenis.