DARĀMAIS >> KO DARĪT? >>

Ūdensteču atbrīvošana, straujteču veidošana

Samazinoties ūpju caurplūdei, pasliktinās ūdeņu bioloģiskā kvalitāte, samazinās ūdens augu un ūdens dzīvnieku daudzveidība tajās. Iemesli tam var būt dažādi – gan bebru darbības ietekme, gan dažādu dabas procesu rezultātā upēs sakritušie koki, tāpat arī upju aizaugšana, palielinoties organisko vielu daudzumam. Lai atjaunotu upes plūdumu, sakritušie koki ir jāizvāc, bet biezi saaugušie ūdensaugi jāiznīcina. Skābekļa daudzumu upēs iespējams palielināt arī atsevišķos posmos, ievietojot akmeņus, tā veidojot straujteces.

Atsevišķām darbības vietām aprakstos minētājām koordinātēm var būt informatīvs raksturs ar norādi uz reģionu. Par precīzo talkas vietu var uzzināt, sazinoties ar konkrētās darbības vietas koordinatoru. Kontaktinformācija aprakstā.

Pieteikšanās

Jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati un informācija tiks izmantota tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs konkrēto informāciju sniedzāt. Informācijai var piekļūt tikai darbinieki, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai to apstrādātu. Šīm personām ir saistošas konfidencialitātes prasības.


*

*

*

*

*

*

*
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bet iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .