Īss kopsavilkums par paveikto

2018.  |  2019.  |  2020.  |  2021.  |  2022.  |  2023.
Talka norisinājās dabas liegumā "Vecdaugava", kur kopīgiem spēkiem ar Dabas aizsardzības pārvalde, Pasaules Dabas Fonds, Nacionālās apvienības Rīgas nodaļa un citi brīvprātīgie, tai skaitā vietējie apkaimes iedzīvotāji un skolēni, atbrīvoja zālāju no krūmu un niedru apauguma.
Kopā ar Pasaules Dabas Fondu un Swedbank darbi norisinājās Grīņu rezervātā, kur Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu vadībā notika darbs grīņu sārtenes dzīvotnes atjaunošanai. Grīņu sārtene ir ļoti reta un īpaši aizsargājama augu suga. Grīņu dabas rezervātā mākslīgi stādītājos mežos izveidoti atvērumi, nocērtot kokus, un talkas laikā divos no atvērumiem ar plašu ugunskuru palīdzību nodedzināta zemsedze, tādējādi mazinot konkurenci augu starpā un palielinot izredzes ienākt viršiem un grīņu sārtenei.
Projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros kopā ar projektu “Audz” un Siguldas zaļās Villas kvartālu pārstādījām bioloģiski vērtīga zālāja velēnas fragmentus 4m2 platībā uz pilsētvidi.
Plašāks raksts LIFE IP LatViaNature tīmekļvietnē
projekta LIFE-LatViaNature logo
Uzņēmums KPMG Latvia PDF un ĶNP ekspertu vadībā turpināja cīņu ar invazīvo krokaino rozi. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 90 talcinieku, kas darbojās vairākās grupās. Ravēšanu aizrautīgāku padarīja izaicinājums pārspēt garākās izraktās saknes rekordu. Un centība vainagojās panākumiem, jo tagad garākās saknes rekords - 11,6 m- pieder KPMG Latvija kolektīvam.
Kopā ar lietuviešu kolēģiem un LIFE IP LatViaNature projektu cilvēkiem sējām sēklas Dunduru pļavās, lai atjaunotu dabiskos zālājus.
Plašāks raksts LIFE IP LatViaNature tīmekļvietnē
projekta LIFE-LatViaNature logo
Pirms ķeršanās pie darba, uzņēmuma L'Oréal Group darbinieki diskusijās ar Pasaules Dabas Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem izzināja dažādus dabas procesus un pareizu uzvedību dabā.
Darbi noritēja Ķemeru Nacionālajā parkā Gausajā jūdzē.
Lai arī iekārtotu izeju pie jūras šajā posmā netrūkst, diemžēl bieži cilvēki izvēlās iet, "kur pagadās". Izveidoto zaru pinumu mērķis ir novirzīt cilvēku plūsmu no vietām, kas ir patvaļīgi nobradātas, cerībā, ka pītie šķēršļi liks atpūtniekiem aizdomāties un doties uz ierīkotajām trepēm.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar uzņēmuma "Swedbank" darbiniekiem veica labiekārtošanas darbus Līgatnes dabas takās.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar uzņēmuma "Sandoz" darbiniekiem veica labiekārtošanas darbus Līgatnes dabas takās.
Veselības un sociālās aprūpes centra Sloka dalībnieki palīdz siena talkā Pilku pļavā.
Siena talka Klapkalnciema apkārtnēs Pilku pļavās, kur sastopami retie smiltāju zālāji.
Koku un krūmu izciršana, apauguma novākšana, pļavu pļaušana, siena novākšana Bigauņciemā īpaši aizsargājamā pļavu biotopā “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs”.
Kopā ar darba kolektīvu no Stratēģiskās un biznesa attīstības pārvaldes Baltic International Bank grābjam sienu Aklā ezera pļavā.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar uzņēmuma "Hilti" darbiniekiem veica labiekārtošanas darbus Līgatnes dabas takās.
Talkā pie Kaņiera Ezera LIDL Zolitūdes veikala darbinieki kopā ar Pasaules Dabas Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem iepazina īpašu ĶNP biotopu un aktīvi darbojās ar grābekļiem un dakšām, vācot jau iepriekš nopļauto zāli zārdos. Talkas vieta pie Kaņiera ir ļoti īpaša - tā nav klasiska pļava, bet gan kaļķains zāļu purvs, kādu Latvijā kopumā atlicis vien ap 1000 ha, un lielākoties tieši seklo piejūras ezeru, tostarp, Kaņiera apkārtnē. Vienīgā iespēja saglabāt šo dabas vērtību krātuvi ir regulāra pļaušana, aizvācot nopļauto zāli, kas te paveicama vien ar roku darba palīdzību.
Uzņēmuma Swedbank darbinieki ĶNP ekspertu vadībā piedalījās talkā, lai mazinātu invazīvās sugas Tatārijas salāta izplatību kāpās. Pēc labi padarīta darba, kopīgām peldēm un pusdienām, dalībnieki turpināja komandas saliedēšanas pasākumu vietējā pļavā.
Kopā ar LIDL kolektīvu grābjam nopļauto sienu un izvācam izcirstos kokus un krūmus.
Siena talka Straumēnu noskaņās E.Virzas tēva mājās Billītes
Dabas liegumā Lielupes palienes pļavas Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri atbrīvoja teritoriju no invazīvā auga puķu spriganes.
Nerimstošā karstumā LIDL Mežciema veikala darbinieki kopā ar Pasaules Dabas Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem iepazina un strādāja dabiskā pļavā tepat Rīgā - Vecdaugavā. Kādreiz tur ganījās lopi un vēl pirms tam savvaļas lielie zālēdāji, kas radīja ideālus apstākļus dabisko zālāju sugām.
Kopā veiktie darbi: izzāģēto krūmu savākšana, nopļautās zāles savākšana, invazazīvās sugas- zeltslotiņas- ravēšana mežmalā.
2021. gada pirmā kopīgā Pasaules Dabas Fonda, Dabas aizsardzības pārvalde un uzņēmuma LIDL #DaruLabuDabai talka. ĶNP ekspertu vadībā cīņā ar invazīvo krokaino rozi devās uzņēmuma LIDL Tukuma veikala darbinieki. LIDL iesaistās #DaruLabuDabai iniciatīvā, piepildot vienu no galvenajām uzņēmuma ilgtspējas stratēģijas prioritātēm - bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Tika paveikts iespaidīgs darba apjoms!
Ķemeru Nacionālā parka Jaunie reindžeri “ravē” tatārijas salātu, kas nesen tur ir parādījies – nepieļaujam tā izpalītību lielākā apmērā.
Dižliepai – apkārtmērs 4,00 m, un kas aug Rēzeknē, Dārzu ielā 2 – bija izveidojies apaugums apkārt stumbram. Dižkoks un uz tā izvietotā ĪADT atpazīstamības zīme bija slikti pamanāmi. Dižkoks iekļauts Rēzeknes pilsētas TIC izstrādātajā eko-kvestā “pret straumi”. Jaunie reindžeri novāca apaugumu.
foto- Diāna Selecka
Teiču dabas rezervātā Medņu riesta pļavās nevar piekļūt ar traktortehniku, tamdēļ pļava nopļauta ar rokām, un talcinieki savākuši sienu 1,64 ha platībā.
Saldus skolēni "ravē" krokaino rozi un uzzinā kas ir invazīvie augi.