Īss kopsavilkums par paveikto

2018.  |  2019.  |  2020.  |  2021.  |  2022.  |  2023.
Slīteres Nacionālā parka un Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri talkoja pie Kaņiera ezera, atajaunojot vērtīgu purva augu dzīvotni. Talkas laikā kaļķaino zāļu purvu atbrīvoja no nozāģētajiem krūmiem, kociņiem, zariem.