Īss kopsavilkums par paveikto

2018.  |  2019.  |  2020.  |  2021.  |  2022.  |  2023.Latvijas Dabas fonda Starptautiskā Jauniešu foruma dalībnieki dabas liegumā “Randu pļavas” ravēja piekrastē ieviesušos invazīvo sugu tatārijas salātu (Lactuca tatarica).
Foto galerija >>>
Latvijas Dabas fonda Starptautiskā Jauniešu foruma dalībnieki dabas liegumā “Karateri” uzlaboja smilšu krupju dzīvotnes, izvācot niedres un jauno baltakšņu dzinumus.
Foto galerija >>>
Jaunķemeru kāpu zonā, piedaloties FactSet kolektīva darbiniekiem, apkarojām invazīvo sugu - krokaino rozi. Notika arī diskusijās par dabas daudzveidību un cīņu ar invazīvajām sugām.
Slīteres Nacionālā parka un Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri talkoja pie Kaņiera ezera, atajaunojot vērtīgu purva augu dzīvotni. Talkas laikā kaļķaino zāļu purvu atbrīvoja no nozāģētajiem krūmiem, kociņiem, zariem.