2018.  |  2019.  |  2020.  |  2022.  |  2023. 

ikona - invazīva suga

20.07.2023. Tatārijas salāta apakarošana Randās

Latvijas Dabas fonda Starptautiskā Jauniešu foruma dalībnieki dabas liegumā “Randu pļavas” ravēja piekrastē ieviesušos invazīvo sugu tatārijas salātu (Lactuca tatarica). Foto Andris Soms