11.03.2022. Cīņā ar invazīvo goblapu spireju pie sēravota "Vardīte"

ikona - invazīvās sugas

Ķemeru pamatskolas skolēni palīdz apkarot invazīvo augu (goblapu spireja) Ķemeru kūrorta parkā, līdzās vēsturiskajai meža sēravota “Vardīte”.